Tag: Majlis Pelelong Malaysia v Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya